HỘP SỐ GIẢM TỐC CYCLO CHÂN ĐẾ REDSUN XW

HỘP SỐ GIẢM TỐC CYCLO CHÂN ĐẾ REDSUN XW Mã hàng
X1, X10, X11, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9

Công suất
0.37 KW, 0.55 KW, 0.75 KW, 1.1 KW, 1.5 KW, 11 KW, 15 KW, 18.5 KW, 2.2 KW, 22 KW, 3 KW, 30 KW, 37 KW, 4 KW, 45 KW, 5.5 KW, 55 KW, 7.5 KW

Tỉ số truyền
1/11, 1/17, 1/23, 1/29, 1/35, 1/43, 1/59, 1/71, 1/87

Kiểu lắp
Chân đế

MOTOR GIẢM TỐC HELICAL REDSUN R

MOTOR GIẢM TỐC HELICAL REDSUN R Size: R17, R27, R37, R47, R57, R67, R77, R87, R97, R107, R137, R147, R167
Công suất: từ 0.18KW đến 160KW
Tỉ số truyền: từ 1/3.83 đến 1/8443
Cốt tải: từ 20mm đến 120mm
Điện áp: 3 pha 220/380V, 3 pha 380/660V
Tần số: 50/60Hz
Cấp hộp số: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp
Chất liệu dây: đồng 100%
Chất liệu vỏ: gang
Hiệu suất cao giao động từ 94% đến 96% (phụ thuộc vào cấp truyền động)
Điều kiện môi trường xung quanh: -40ºC đến 50°C
Kiểu lắp: chân đế/mặt bích

MOTOR GIẢM TỐC HELICAL REDSUN K

MOTOR GIẢM TỐC HELICAL REDSUN K Size K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157, K167, K187
Công suất 0.18kW đến 200kW
Tỉ số truyền 1/3.83 đến 1/14975
Cốt tải 25mm đến 190mm
Điện áp 3 pha 220/380V, 3 pha 380/660V
Tần số 50/60Hz
Cấp hộp số 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp
Chất liệu dây đồng 100%
Chất liệu vỏ gang chuyên dụng cho các ngành công nghiệp tải nặng
Hiệu suất giao động từ 94% đến 96% (phụ thuộc vào cấp truyền động)
Điều kiện môi trường -40ºC đến 50°C
Kiểu lắp cốt ngang

MOTOR GIẢM TỐC HELICAL REDSUN S

MOTOR GIẢM TỐC HELICAL REDSUN S Size S37, S47, S57, S67, S77, S87, S97
Công suất 0.18kW đến 22kW
Tỉ số truyền 1/3.83 đến 1/4606
Cốt tải 20mm đến 70mm
Điện áp 3 pha 220/380V, 3 pha 380/660V
Tần số 50/60Hz
Cấp hộp số 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp
Chất liệu dây đồng 100%
Chất liệu vỏ gang chuyên dụng cho các ngành công nghiệp tải nặng
Hiệu suất giao động từ 94% đến 96% (phụ thuộc vào cấp truyền động)
Điều kiện môi trường -40ºC đến 50°C
Kiểu lắp cốt ngang

HỘP SỐ BÁNH RĂNG CÔN REDSUN B

HỘP SỐ BÁNH RĂNG CÔN REDSUN B Kích thước (Size)
B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B4, B5, B6, B7, B8, B9

Tỉ số truyền
1.7.1, 1/10, 1/11.2, 1/112, 1/12.5, 1/125, 1/14, 1/140, 1/16, 1/160, 1/18, 1/180, 1/20, 1/200, 1/22.4, 1/224, 1/25, 1/250, 1/28, 1/280, 1/31.5, 1/315, 1/35.5, 1/355, 1/40, 1/400, 1/45, 1/5, 1/5,6, 1/50, 1/6.3, 1/63, 1/71, 1/8, 1/80, 1/9, 1/90

HỘP SỐ BÁNH VÍT TRỤC VÍT REDSUN NMRV

HỘP SỐ BÁNH VÍT TRỤC VÍT REDSUN NMRV Kích thước (Size)
025, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 135, 150

Công suất
0.06 KW, 0.12 KW, 0.18 KW, 0.25 KW, 0.37 KW, 0.55 KW, 0.75 KW, 1.1 KW, 1.5 KW, 11 KW, 15 KW, 2.2 KW, 3 KW, 4 KW, 5.5 KW, 7.5 KW

Tỉ số truyền
1/10, 1/100, 1/15, 1/20, 1/30, 1/40, 1/5, 1/50, 1/60, 1/7.5, 1/80

Kiểu lắp
Cốt âm ngang, Cốt dương ngang

PLASTIC EXTRUDER GEARMOTOR REDSUN F

PLASTIC EXTRUDER GEARMOTOR REDSUN F Kích thước (Size)
107, 127, 157, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

Công suất
0.18 KW, 0.25 KW, 0.37 KW, 0.55 KW, 0.75 KW, 1.1 KW, 1.5 KW, 11 KW, 110 KW, 130, 15 KW, 160 KW, 18.5 KW, 185 KW, 2.2 KW, 200 KW, 22 KW, 3 KW, 30 KW, 37 KW, 4 KW, 45 KW, 5.5 KW, 55 KW, 7.5 KW, 75 KW, 90 KW

Tỉ số truyền
1/3.81~1/281.71

MOTOR GIẢM TỐC HELICAL REDSUN F

MOTOR GIẢM TỐC HELICAL REDSUN F Size: F37, F47, F57, F67, F77, F87, F97, F107, F127, F157
Công suất: từ 0.18KW đến 200KW
Tỉ số truyền: từ 1/3.83 đến 1/14.324
Cốt tải: từ 20mm đến 120mm
Điện áp: 3 pha 220/380V, 3 pha 380/660V
Cấp hộp số: 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp
Chất liệu dây: đồng 100%
Chất liệu vỏ: gang
Điều kiện môi trường xung quanh: -40ºC đến 50°C
Kiểu lắp: cốt dương song song/cốt âm song song

HỘP SỐ BÁNH RĂNG CÔN REDSUN H

HỘP SỐ BÁNH RĂNG CÔN REDSUN H Kích thước (Size)
H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H4, H5, H6, H7, H8, H9

Tỉ số truyền
1.7.1, 1/10, 1/100, 1/11.2, 1/112, 1/12.5, 1/14, 1/140, 1/16, 1/160, 1/18, 1/180, 1/20, 1/200, 1/22.4, 1/224, 1/25, 1/250, 1/28, 1/280, 1/31.5, 1/315, 1/35.5, 1/355, 1/40, 1/400, 1/45, 1/450, 1/5,6, 1/50, 1/6.3, 1/63, 1/71, 1/8, 1/80, 1/9, 1/90