HỘP SỐ GIẢM TỐC BÁNH VÍT VỎ NHÔM LIMING NEHM

HỘP SỐ GIẢM TỐC BÁNH VÍT VỎ NHÔM LIMING NEHM Size: NEHM 40, NEHM 50, NEHM 60, NEHM 70
Công suất: 90W, 1/4HP, 1/2HP, 1HP, 2HP
Tỉ số truyền: 1/100 đến 1/3600
Kích thước trục ra: 20mm đến 30mm
Kích thước trục vào: 11mm đến 19mm
Cấp hộp số: 2 cấp
Chất liệu trục vít: thép
Chất liệu bánh vít: đồng
Chất liệu vỏ: nhôm
Kiểu lắp: cốt âm