HỘP SỐ NHÔNG HÀNH TINH LIMING SB44A-SB220A

HỘP SỐ NHÔNG HÀNH TINH LIMING SB44A-SB220A Thông tin chi tiết của hộp số nhông hành tinh SB-A

Model: SB44A, SB62A, SB90A, SB120A, SB142A, SB180A, SB220A
Tỉ số truyền: 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/70, 1/80, 1/90, 1/100
Cốt tải: 38mm, 42mm, 48mm, 55mm
Hiệu suất: trên 94%
Cấp độ tiếng ồn: dưới 70dB